Du er her: Forsiden / Kategorier / Gode produksjons-egenskaper

Gode produksjonsegenskaper

En Hampshireslaktegris er et produkt av en tre-rasekryssing mellom norsk Landsvin og den nederlandske TN70 som morrase, og Hamphire som farrase.

Hampshireslaktegris har Hampshire som farrase - Hybrid har Landsvin som farrase - og Noroc har Duroc som farrase.

I 2015 har Hampshire hatt største økning i slaktevekten med 3,91 kg, mens kjøttprosenten har falt med 0,05 prosent. Hos Hybrid har slaktevekten økt med 2,43 kg, mens kjøttprosenten har falt med 0,25 prosent. Hos Noroc har slaktevekten økt med 3,31 kg, mens kjøttprosenten har falt med 0,47 prosent.
Forhold som påvirker kjøttprosenten
Kjøttprosent påvirkes av flere faktorer som avl/rase, slaktevekt, fôring og miljø. En mager gris, dvs. en underdanig eller en som har gått på svært restriktiv fôrtildeling, kan også ha god kjøttprosent, dvs. lite fett i forhold til kjøtt – men kjøttfylden/»tykkelsen på kjøttlaget» er liten i forhold til en gris som spiser mye mat, vokser raskt og har høy fôrutnyttelse.

Den generelle, og markante nedgangen i kjøttprosenten kan ha flere årsaker, herunder økning i slaktevekt, men må også tilskrives introduksjonen av en ny TN70 purke fra Nederland som har fått større innslag i slaktegrispopulasjonen. At Hampshire holder en stabil kjøttprosent i kombinasjon med den nye TN70-purken, viser at de to rasene er en gunstig kombinasjon. Hampshire opprettholder en god kjøttprosent ved høye slaktevekter.

Når Hampshiregrisen, som er kjent for å ha høy tilvekst, holder en god kjøttprosent, er grisen fortsatt i en gunstig vekstfase, og at den omsetter fôret på en engerigieffektiv måte. Det krever  som en tommelfingerregel ca 4 ganger så mye energi å legge på seg fett fremfor å legge på seg muskel/kjøtt.

Om en gris har god kjøttprosent har den et potensial for fortsatt å utnytte fôret på en effektiv og lønnsom måte. Motsatt vil en gris med lavere kjøttprosent bruke mye enerig på fettavleiring, og derfor ha en dårligere fôruttytelse med derav dårlig produksjonsøkonomi. På sett og vis må kjøttprosenten ses i forhold til tilvekst.

God butikk å produsere gris med høy slaktevekt
Det er god butikk i å produsere gris med god kjøttprosent og høy slaktevekt.
– Ved å øke slaktevekten med 6 kg vil en få en økt slaktepris på kr 158,- (kilopris a kr 26,31), men en må da forvente en litt lavere kjøttprosent på ca 0,4 - 0,6 prosent, tilsvarende 11-16 kroner.

– Har slaktevekten økt med 6 kg har grisen vokst rundt 9 kg kroppsvekt. Dersom grisen har et fôrforbruk på 3,4 fôrenheter pr kg tilvekst for å legge på seg de siste 9 kiloene, og med en fôrpris på kr 3,40 pr fôrenhet vil grisen har  spist for nærmere 100 kr.

Ved å produsere en gris med høyere slaktevekt og god kjøttprosent vil en da kunne ha en merfortjeneste på 40 kr pr gris tilsvarende 80-90.000 for en konsesjonsbesetning med slaktegris.

Utviklet av 07 Web